English
Kompleksowa i sprawna obsługa KGHM Polska Miedź S.A.
Przetargi - Na sprzedaż

Przetarg publiczny nieograniczony, pisemny, na sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych (nieruchomości i ruchomości)

 

KGHM Metraco S.A. w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Św. M. Kolbe 9, ogłasza przetarg publiczny nieograniczony, pisemny, na sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych (nieruchomości i ruchomości) w Legnicy przy ul. Żeglarskiej 8A i ul. Żeglarskiej 8

 

1.   Przedmiot sprzedaży: rzeczowe aktywa trwałe (nieruchomości i ruchomości) KGHM Metraco S.A., tj.:

 

Przedmiot sprzedaży nr 1:

Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w całości na działkach o łącznej powierzchni 1939 m2, tj.:

 • działka nr 729/1 o powierzchni 626 m2,
 • działka nr 729/9 o powierzchni 851 m2,
 • działka nr 1446 o powierzchni 462 m2,

wraz z nieruchomościami budynkowymi, które stanowią:

 • budynek administracyjny o powierzchni użytkowej 924 m2 (działka nr 729/1),
 • budynek magazynu o powierzchni użytkowej 166 m2 (działka nr 729/1),
 • budynek portierni o powierzchni użytkowej 35 m2 (działka nr 729/9),
 • budynek magazynu i krajalni o powierzchni użytkowej 224 m2 (działka nr 1446),
 • sieci podziemne,
 • drogi i place,
 • ogrodzenie terenu,
 • ogrodzenie nieruchomości,
 • kocioł gazowy ZSE,
 • kocioł gazowy XII/2010.

 

Przedmiot sprzedaży nr 2:

Sprzedaż linii galwanicznej:

 1. Sprzedaż kompletnej linii galwanicznej wraz z dokumentacją techniczną i eksploatacja
  w obecnym miejscu (w gestii Kupującego jest dzierżawa pomieszczeń i mediów od WFP Hefra S.A.).
 2. Sprzedaż kompletnej linii galwanicznej wraz z dokumentacją techniczną i przeniesienie jej
  w inne miejsce (w gestii Kupującego jest demontaż i wywiezienie linii galwanicznej z terenu WFP Hefra S.A. oraz przywrócenie pomieszczeń do stanu umożliwiającego ich dalsze użytkowanie).
 3. Sprzedaż wyodrębnionych węzłów technologicznych kompletnej linii galwanicznej, jak niżej:
  1. kompletny automat galwaniczny wraz z oprzyrządowaniem i dokumentacją techniczną,
  2. kompletna oczyszczalnia ścieków, z udostępnieniem dokumentacji technicznej,
  3. kompletna instalacja nawiewno-wywiewna, z udostępnieniem dokumentacji technicznej.

W gestii Kupującego jest demontaż i wywiezienie wyodrębnionego węzła technologicznego linii galwanicznej z terenu WFP Hefra S.A. oraz przywrócenie pomieszczeń do stanu umożliwiającego ich dalsze użytkowanie.

 

2.  Termin i miejsce, w którym można oglądać przedmioty sprzedaży:
W dniach od 10.06.2015 do 29.06.2015 w godz. od 08:00 do 14:00, można oglądać przedmiot sprzedaży:
 1. nieruchomość zabudowaną przy ul. Żeglarskiej 8A w Legnicy,
 2. linię galwaniczną znajdująca się na terenie WFP Hefra S.A. w Legnicy przy ul. Żeglarskiej 8.

 

3.    Wysokość ceny wywoławczej netto każdego „Przedmiotu sprzedaży” i „Wariantów” jest dostępna na stronie internetowej www.metraco.pl w zakładce „Przetargi/Na sprzedaż”.

 

Termin składania ofert – do dnia 30.06.2015 do godz. 12.00 w KGHM Metraco S.A., 59-220 Legnica, ul. Rycerska 24.

 

Dokładne dane o przedmiocie sprzedaży oraz szczegółowe warunki przetargu są zawarte poniżej w „Warunkach udziału w przetargu nieograniczonym”, które stanowią Załącznik do Ogłoszenia.

 

1) Ogłoszenie o przetargu_Żeglarska_całość_08.06.2015 r.

2) Warunki udziału w postępowaniu, Formularz, Instrukcja, Zestawienie aktywów

3) Warianty – cena wywoławcza, wadium