English
Kompleksowa i sprawna obsługa KGHM Polska Miedź S.A.
Przetargi - Na sprzedaż

Metraco S.A. ogłoszą przetarg nieograniczony, pisemny na sprzedaż środka trwałego pn. „Samochód dostawczy Renault Partner Master”

 

 

Metraco S.A. z siedzibą w Legnicy przy ul. Św. M. Kolbe 9, 59-220 Legnica (adres do korespondencji:

ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica) posiada do sprzedaży:

Samochód dostawczy Renault Partner Master

 

Producent: Renault
Rok produkcji: 2009
Stan: używany
Cena wywoławcza netto wynosi: 18 810,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy osiemset dziesięć  złotych).

 
Przedmiot sprzedaży można oglądać w dni robocze od wtorku do czwartku tj. od 16.12.2015 do 7.01.2016, w godzinach od 08:00 do 16:00, w Oddziale Hydrometalurgii Metraco S.A. (teren Huty Miedzi Legnica), adres: ul. Złotoryjska 188-190, 59-220 Legnica.
Osoby upoważnione do kontaktu w sprawie ustalenia wizyty, potwierdzenia terminu, spraw formalnych:
– Pani Joanna Pomykała – telefon: 76 86 67 753, 601 748 607, e-mail: joanna.pomykala@metraco.pl
– Pan Wojciech Satora – telefon: 76 72 22 283, 667 875 247, e-mail: wojciech.satora@metraco.pl

 

Termin i miejsce składania oraz otwarcia ofert: Metraco S.A., 59-220 Legnica, ul. Rycerska 24 do dnia 11.01.2016, do godz. 12.00.

 

Załączniki:

1. Procedura przetargu_Samochód Renault_18.12.2015