English
Kompleksowa i sprawna obsługa KGHM Polska Miedź S.A.
Przetargi - Na sprzedaż

Przetarg publiczny nieograniczony, pisemny, na sprzedaż koparki Brawal 4011 z Oddziału Produkcji Kruszyw Metraco S.A.

Metraco S.A. w Legnicy

 59-220 Legnica, ul. Św. M. Kolbe 9,

ogłasza przetarg publiczny nieograniczony, pisemny, na sprzedaż koparki Brawal 4011 z Oddziału Produkcji Kruszyw
Metraco S.A.

 

  • Przedmiotem sprzedaży jest:
  • Mobilna gąsienicowa przedsiębierna hydrauliczna koparka BRAWAL 4011 (580/0/0006)

   Cena minimalna brutto: 50.061,00  pln  (słownie: pięćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt jeden  złotych)

  • Termin i miejsce, w którym można oglądać przedmiot sprzedaży:

Przedmiot sprzedaży, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, można oglądać w:

Metraco S.A. Oddziale Produkcji Kruszyw Wydział Legnica

  1. Złotoryjska 194, 59-220 Legnica

Telefon do kontaktu oraz do umówienia się na oględziny przedmiotu sprzedaży: (76)72 49 560.

  • Ofertę należy złożyć pisemnie, na załączonym formularzu.
  • Do oferty należy dołączyć potwierdzenie bankowe wpłaty wadium w wysokości 5.000,00 PLN na konto Sprzedającego w: …………………………………….. z dopiskiem „Zakup koparki Brawal 4011”.

 

Składanie ofert do dnia 24.08.2014, do godziny 14:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.08.2015 r. o godz. 9:00 w Metraco S.A., 59-220 Legnica,
ul. Rycerska 24.

 

Załączniki:

Zal. 1_SIWS

Zal._2_Formularz_ofertowy

Zal._3_Projekt umowy_Sprzedaży_maszyny_