English
Kompleksowa i sprawna obsługa KGHM Polska Miedź S.A.
Przetargi - Na sprzedaż

Przetarg publiczny nieograniczony, pisemny, na sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych (nieruchomości i ruchomości) Oddziału Przetwarzania Elektroodpadów

 

KGHM Metraco S.A. w Legnicy

 59-220 Legnica, ul. Św. M. Kolbe 9,

 

ogłasza przetarg publiczny nieograniczony, pisemny, na sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych (nieruchomości i ruchomości) Oddziału Przetwarzania Elektroodpadów  KGHM Metraco S.A.

 

1. Przedmiot sprzedaży:

Rzeczowe aktywa trwałe (nieruchomości i ruchomości) Oddziału Przetwarzania Elektroodpadów w Rynarcicach (Rynarcice 38, 59-305 Rudna), zlokalizowane na następujących działkach:

  1. obręb Rynarcice, działka numer 327/120 (KW nr LE1U/00019289/9) o powierzchni 0,0600 ha,
  2. obręb Koźlice, działka numer:

– 100/5 (KW nr LE1U/00030339/8) o powierzchni 1,2897 ha,

– 165/138 (KW nr LE1U/00039010/9) o powierzchni 0,0101 ha.

2. Termin i miejsce, w którym można oglądać przedmiot sprzedaży:

Przedmiot sprzedaży można oglądać na Oddziale Przetwarzania Elektroodpadów w Rynarcicach 38 w dniach roboczych od 19.01.2015 r. do 06.02.2015 r. w godz. od 8.00 do 14.00. Przed wizytą należy ustalić/potwierdzić termin z Panem Andrzejem Soboniem – p.o. Dyrektora Oddziału Przetwarzania Elektroodpadów, telefon: 76 72 43 138 lub 695 053 891, e-mail: Andrzej.Sobon@metraco.pl lub Panią Renatą Kordiumow – Główny specjalista ds. Inwestycji i Zakupów, telefon: 76 866 77 15 lub 785 913 036, e-mail: Renata.Kordiumow@metraco.pl.

3. Warianty sprzedaży aktywów:

a)      Zorganizowana część przedsiębiorstwa.

b)      Łącznie: nieruchomość oraz kompletna linia technologiczna.

c)      Łącznie: nieruchomość oraz poszczególne elementy linii technologicznej.

d)      Odrębnie: kompletna nieruchomość.

e)      Odrębnie: poszczególne części składowe nieruchomości.

f)       Odrębnie: kompletna linia technologiczna.

g)      Odrębnie: poszczególne elementy linii technologicznej.

h)      Odrębnie: studnia.

4. Wysokość ceny wywoławczej netto oraz wadium dla każdego wariantu sprzedaży aktywów dostępna jest na stronie www.metraco.pl w zakładce „Przetargi/Na sprzedaż”.

Otwarcie ofert odbędzie się 09.02.2015 r. o godz. 14.00 w KGHM Metraco S.A., 59-220 Legnica, ul. Rycerska 24.

Ogłoszenie o przetargu_OPE_całość_15.01.2015 r.

Warunki udziału w przetargu, Formularz ofertowy, Instrukcja płatnicza

Wariant I. Zorganizowana część przedsiębiorstwa

Wariant II. Nieruchomość oraz kompletna linia technologiczna

Wariant III. Nieruchomość oraz poszczególne elementy linii technologicznej

Wariant IV. Nieruchomość

Wariant V. Poszczególne elementy nieruchomości

Wariant VI. Kompletna linia technologiczna

Wariant VII. Poszczególne elementy linii technologicznej

Wariant VIII. Studnia