English
Kompleksowa i sprawna obsługa KGHM Polska Miedź S.A.
Polityka Bezpieczeństwa Informacji

KGHM Metraco S.A. w ramach polityki bezpieczeństwa informacji określiło zakres informacji, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Zostały one oznaczone sygnaturą „T.P. Metraco S.A.”.

Informacje zawarte w dokumencie oznaczonym powyższą sygnaturą i jego załącznikach objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2003 Nr 153 poz. 1503).

Osoba, która otrzymała taki dokument lub weszła w jego posiadanie w sposób przypadkowy, a nie jest jego adresatem, zobowiązana jest do natychmiastowego powiadomienia KGHM Metraco S.A. w Legnicy pod numerami telefonów 76/8667709 (Sekretariat), 76/8667716, 785904167, lub poprzez e-mail: sekretariat@metraco.pl.