English
Kompleksowa i sprawna obsługa KGHM Polska Miedź S.A.
Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

KGHM Metraco S.A. to założona w 1991 roku wyspecjalizowana Spółka handlowo – produkcyjna należąca do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Misją Spółki jest efektywna obsługa Klientów, stałe doskonalenie jakości produktów
i świadczonych usług oraz innowacyjne zmniejszanie obciążenia środowiska naturalnego wynikającego z działalności gospodarczej człowieka. Głównym celem działania Spółki jest kompleksowa i sprawna obsługa KGHM Polska Miedź S.A. Cel ten realizowany jest m.in. poprzez: zakup i przerób złomu miedzi, sprzedaż soli kamiennej, produkcję i sprzedaż kruszyw łamanych, produkcję renu metalicznego i nadrenianu amonu oraz przeładunek kwasu siarkowego. Działania te związane są także z zagospodarowaniem surowców powstających
w procesach technologicznych, a będących produktami ubocznymi, w kopalniach i hutach. Wysoka jakość produktów i usług Spółki osiągana jest w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego. W celu zaspokojenia wymagań i potrzeb naszych Klientów współpracujemy
z najlepszymi firmami w Polsce i w Europie. Dzięki zaangażowaniu Kierownictwa oraz Pracowników dostarczamy naszym Klientom istotną wartość dodaną i wyróżniamy się: innowacyjnością, wspieraniem rozwoju produktów i technologii, mobilnością
i profesjonalizmem.

Polityka realizowana jest poprzez:

 1. Dokładne ustalanie potrzeb i wymagań Klienta.
 2. Terminowe realizowanie kontraktów handlowych.
 3. Wprowadzanie do działalności Spółki nowych innowacyjnych rozwiązań, zarówno technicznych, jak
  i organizacyjnych.
 4. Systematyczne szkolenia mające na celu ciągłe podnoszenie kwalifikacji, świadomości środowiskowej, bezpieczeństwa i higieny pracy.
 5. Dbałość o wizerunek wewnętrzny i zewnętrzny Spółki.
 6. Przestrzeganie wymagań prawnych i innych uregulowań dotyczących wytwarzanych produktów, świadczonych usług jak również środowiska naturalnego
  i bezpieczeństwa pracy.
 7. Ciągłe doskonalenie działań na rzecz ochrony środowiska, zapobieganie zanieczyszczeniom i przeciwdziałanie wystąpieniu potencjalnych zagrożeń dla Pracowników i środowiska naturalnego.
 8. Ciągłe doskonalenie wdrożonych Systemów Zarządzania.

Zapewniamy wszystkich Klientów, że niniejsza Polityka jest przez Kierownictwo i Pracowników Spółki rozumiana, wdrożona i utrzymywana.

Gwarancją realizacji celów i zadań wynikających z niniejszej Polityki jest funkcjonujący
w Spółce, ciągle doskonalony
i skuteczny, Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001 i ISO 14001.

Każdy Pracownik Spółki jest świadomy pełnej odpowiedzialności za jakość wykonywanej pracy i środowisko naturalne.

0001