English
Kompleksowa i sprawna obsługa KGHM Polska Miedź S.A.
Zintegrowany System Zarządzania

zszJakość i ekologia to jedne z kluczowych wartości, jakimi kieruje się spółka KGHM Metraco S.A. Wiarygodność firmy jako solidnego i rzetelnego partnera oraz spółki odpowiedzialnej za środowisko, w którym funkcjonuje, podkreślają certyfikaty ISO 9001:14001 w ramach tworzenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Podkreślają konieczność ciągłego udoskonalania jakości oraz podejmowania działań proekologicznych.

Droga KGHM Metraco S.A. do Systemu Zarządzania Jakością i Systemu Zarządzania Środowiskowego:

  • 2003 – początek działań KGHM Metraco S.A. w kierunku zdobycia certyfikatu
  • 2004 – wdrażanie normy ISO 9001:2000, porządkującej i doskonalącej zarządzanie firmą
  • 2005 – potwierdzenie sprawności funkcjonowania systemu przez renomowaną niemiecką firmę konsultingową TUV Management Service GmbH i przyznanie KGHM Metraco certyfikatu w zakresie handlu metalami, surowcami i złomem miedzianym
  • 2009 – wznowienie  procesu certyfikacji po upływie jego ważności w TUV NORD Polska oraz uzyskanie certyfikatu potwierdzającego spełnianie normy PN-EN ISO 9001:2009
  • 2012 – pozytywny wynik audytu przeprowadzonego przez TUV NORD Polska, dowodzący spełnianie przez Metraco wymagań normy PN-EN ISO 14001:2005 i uzyskanie certyfikatu,
  • 2012 – stworzenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, łączącego dotychczasowy System Zarządzania Jakością z Systemem Zarządzania Środowiskowego wg. ISO 9001:14001.