English
Kompleksowa i sprawna obsługa KGHM Polska Miedź S.A.
O spółce

O spółce

KGHM Metraco S.A. to założona w 1991 roku wyspecjalizowana firma handlowa należąca do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Zajmuje się zagospodarowaniem produktów powstających w toku działalności kopalń i hut, jak również odzyskiem miedzi.

Firma jest znaczącym na rynku krajowym dostawcą soli przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg oraz największym odbiorcą złomu miedzi w Polsce. Jest także właścicielem najnowocześniejszego w Europie Magazynu Kwasu Siarkowego, uruchomionego w Porcie Szczecin. Po włączeniu w struktury firmy jednej ze spółek z Grupy – KGHM Ecoren (31 stycznia 2014) – firma należy do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce, dostarczając surowiec m.in. na potrzeby strategicznych inwestycji drogowych w kraju.

KGHM Metraco S.A. to wyspecjalizowana firma handlowa założona w 1991 roku. Jako część grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., zajmuje się zagospodarowaniem produktów powstających w toku działalności kopalni i hut, jak również odzyskiem miedzi. Działalność spółki koncentruje się na obszarach:

Sprzedaży m.in. soli drogowej, kabli i przewodów, katod miedzianych i walcówki, drutu z miedzi beztlenowej
Kupnie m.in. ługu posulfitowego, 40 % wodzianu hydrazyny, fosforanu wapnia, kwasu solnego
Produkcji nadrenianu amonu i renu metalicznego, kruszyw drogowych, żużli granulowanych, miedzi i srebra
Usługach Logistycznych poprzez transport kolejowy, samochodowy oraz morski


 

Firma jest godnym zaufania, sprawdzonym i rzetelnym partnerem biznesowym, który od lat sukcesywnie zwiększa zasięg i skalę działania. Potwierdzają to liczne wyróżnienia i certyfikaty, nie tylko w obszarze norm i wysokiej jakości realizowanych procesów, ale także etyki biznesu i działań CSR.

 

MISJA

Misją Spółki jest terminowa, profesjonalna i efektywna obsługa naszych Klientów w procesie przywracania odpadów produkcyjnych do ponownego zagospodarowania.

 

WIZJA

Będziemy międzysektorowym liderem gospodarki w obiegu zamkniętym, stawiając na nowe rynki, rozwój produktów, innowacyjność, ochronę środowiska, bezpieczeństwo ludzi i procesów

Wysoka jakość produktów i usług Spółki osiągana jest w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego.
Dzięki zaangażowaniu Kierownictwa oraz Pracowników dostarczamy naszym Klientom istotną wartość dodaną i wyróżniamy się: innowacyjnością, wspieraniem rozwoju produktów i technologii, mobilnością i profesjonalizmem.

Realizujemy cele w zakresie:

  1. Poszerzania rynku zbytu wyrobów i usług.
  2. Dążenia do optymalizacji działalności Spółki.
  3. Osiągnięcia EBITDA na zaplanowanym poziomie.
  4. Wprowadzania postępu technicznego i organizacyjnego.
  5. Podnoszenia wiedzy i kwalifikacji Pracowników Spółki poprzez system szkolenia i doskonalenia zawodowego.
  6. Doskonalenia i rozwijania Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy.