English
Kompleksowa i sprawna obsługa KGHM Polska Miedź S.A.
Zakłady spółki

Zakład Obrotu Złomem

 

To oddział spółki, który znajduje się w Szklarach Górnych (woj. dolnośląskie) i którego działalność skupia się na: przerobie złomu miedzi, zakupie stali na potrzeby wydziału produkcji ołowiu HM Głogów, obrocie złomem ołowiu na rynku krajowym i zagranicznym, a także zagospodarowywaniu odpadów wytwarzanych w oddziałach KGHM (stali i żelaza, aluminium i jego stopów, ołowiu, odpadów papieru i tektury, tworzyw sztucznych, drewna i szkła oraz złomu kabli).

 

Zakład Odzysku Surowców

 

W Zakładzie Odzysku Surowców Metraco S.A. przerabia i odzyskuje metale z rud i surowców mineralnych oraz z różnych odpadów przemysłowych. Firma rocznie poddaje odzyskowi ok. 3 tys. ton wymurówki z pieców w hutach miedzi Głogów, Legnica i Cedynia, z czego udaje się wyprodukować łącznie ponad 1 tys. ton koncentratu miedzi i srebra. Działające w Zakładzie linie produkcyjne mogą przetwarzać 20 – 40 ton odpadów na dobę. Dysponując specjalistycznym sprzętem do badań technologicznych (m.in. laboratoryjnymi maszynkami flotacyjnymi, urządzeniami do kruszenia, mielenia, analiz składu ziarnowego i przygotowywania próbek analitycznych, itp.) oraz wykwalifikowaną kadrą, Metraco posiada możliwości współpracy w zakresie odzysku metali i sprzedaży koncentratów oraz oferuje szeroką działalność badawczą, wdrożeniową i usługową.

 


Magazyn Soli

To oddział spółki, działający na potrzeby sprzedaży soli kamiennej produkowanej w Zakładach Górniczych „Polkowice-Sieroszowice”. Magazyn, którego budowę spółka zrealizowała wspólnie z ZG „Polkowice – Sieroszowice” ma pojemności do 70 tys. ton. Dzięki tej inwestycji, spółka ma możliwość sprzedaży większej ilości soli kamiennej w okresie sezonu zimowego.


Magazyn Kwasu Siarkowego

To oddział spółki, który znajduje się na terenie Portu Szczecin, a swoje funkcjonowanie rozpoczął w maju 2012 roku. Terminal pozwala sprawnie realizować proces eksportu kwasu siarkowego, produkowanego w hutach w Głogowie i Legnicy. To najnowocześniejszy tego typu obiekt w Europie i jedyny taki w Polsce.


Zakład Produkcji Kruszyw

Zakład Produkcji Kruszyw w Głogowie to nowoczesny zakład produkcyjny, który przerabia żużel szybowy powstający w piecach Huty Miedzi Głogów w trakcie procesu wytapiania miedzi. Nowoczesna linia technologiczna pozwala firmie wytwarzać z nich wartościowy surowiec, który w części swoich parametrów fizykochemicznych przewyższa kruszywa ze skał naturalnych. Dogodne położenie geograficzne zakładu produkcji kruszyw stwarza klientom możliwość tańszego transportu, a tym samym – obniżenia kosztów produkcji. Produkty firmy są dostarczane do kontrahentów drogą samochodową i kolejową. Wśród odbiorców głogowskich kruszyw są takie firmy jak m.in. SKANSKA, Budimex, Strabag.

Projekt dofinansowany przez NFOŚ


Zakład Hydrometalurgii

W uruchomionym jesienią 2007 roku Zakładzie Hydrometalurgii (na terenie Huty Miedzi Głogów II) otrzymywany jest krystaliczny nadrenian amonu o zawartości 69,4 proc. renu i jakości katalitycznej. Proces produkcyjny prowadzony jest w nowoczesnej instalacji przemysłowej spełniającej najnowsze standardy technologiczne. Pod koniec 2009 roku na terenie Huty Miedzi Głogów I uruchomiono nowy zakład, którego przemysłowa działalność dotyczy tylko produkcji eluatu renowego – roztworu, z którego następnie odzyskiwany jest nadrenian amonu. Od kwietnia 2010 roku w ramach oddziału funkcjonuje fabryka renu metalicznego. Zakład znajdujący się w obrębie Huty Miedzi Legnica (na terenie Legnickiego Parku Technologicznego KGHM Letia) produkuje ren metaliczny w peletach o zawartości 99,95 proc. czystego renu.