English
Kompleksowa i sprawna obsługa KGHM Polska Miedź S.A.
Władze Spółki

Rada Nadzorcza
Andrzej Zbróg Przewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Przeczek Członek Rady Nadzorczej
Adrian Ilnicki Członek Rady Nadzorczej
Bartosz Chomicki Członek Rady Nadzorczej
Zarząd Spółki
Przemysław Hopfer Prezes Zarządu
Kadra zarządzająca
 marta_burzynska Marta Burzyńska Dyrektor Departamentu Kadr i Administracji
 artur_starowicz Artur Starowicz Dyrektor Departamentu Produkcji i Rozwoju
 fabian_zielonka Fabian Zielonka Dyrektor Departamentu Finansów