English
Kompleksowa i sprawna obsługa KGHM Polska Miedź S.A.
Kruszywa – projekt dofinansowany przez NFOŚ

nfos2

W 2012 roku został zbudowany nowy układ technologiczny do przerobu, wzbogacania i klasyfikacji żużli pomiedziowych na ternie Huty Miedzi Głogów, który zastąpił zdekapitalizowane i awaryjne mobilne maszyny dotychczasowego ciągu technologicznego. Zmiana technologii przyniosła efekty obniżenia kosztów jednostkowych produkcji, poprawienia jakości produkowanych materiałów, zapewniła bezpieczne i komfortowe warunki pracy oraz redukcję zużycia paliw płynnych. Nowy UT posiada rozwiązania, które pozwalają na prowadzenie elastycznej, wydajnej i optymalnej produkcji, dostosowanej do aktualnej sytuacji w otoczeniu.

Wybudowanie stacjonarnego zakładu przeróbczego gwarantuje zagospodarowanie całości żużli pomiedziowych uzyskiwanych w HMG, szczególnie w warunkach zmiany technologii wytopu miedzi w KGHM Polska Miedź S.A. O / HMG I. Ponadto układ technologiczny umożliwia zaspokojenie najwyższych wymagań jakościowych klientów, przy umiarkowanej cenie. Takie cechy zakładu, jak elastyczność i wielkość produkcji, stałość cech jakościowych produktów, niskie koszty produkcji, wysoki komfort pracy zatrudnionych pracowników pozwoliły przekształcić KGHM Metraco S.A. na ważnego gracza na rynku ogólnopolskim.

O proekologicznym charakterze produkcji kruszyw świadczy współfinansowanie projektu kwotą ponad 10 mln zł przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.