English
Kompleksowa i sprawna obsługa KGHM Polska Miedź S.A.
CSR
CSR

Społeczna odpowiedzialność biznesu

W strategii funkcjonowania Metraco S.A. istotne miejsce zajmują działania wspierające lokalną społeczność oraz te związane z ochroną środowiska naturalnego.

 • W 2002 r. KGHM Metraco S.A. znalazła się w gronie fundatorów Fundacji Polska Sól.
  Celem organizacji jest promocja polskiej soli.
 • Od 2008 r. KGHM Metraco S.A. zgodnie z Zbiorem Dobrych Praktyk Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie kierunków i zadań działalności charytatywnej
  i sponsoringowej, przekazuje na rzecz Fundacji Polska Miedź co roku środki na darowizny.
 • W 2012 roku Zarząd Spółki postanowił rozszerzyć dotychczasowy System Jakości
  o System Zarządzania Środowiskowego, w wyniku czego powstał m.in. Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ) oraz uzupełniona dotychczasowa Polityka Jakości, o cele
  i zadania dotyczące ochrony środowiska a także identyfikację aspektów środowiskowych, wynikających z nich zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz zapobieganie awariom środowiskowym i ich ewentualnym skutkom z zachowaniem wszelkich wymogów.