English
Kompleksowa i sprawna obsługa KGHM Polska Miedź S.A.
Miedź i srebro

W pracujących w hutach miedzi piecach do wytopu metali, co pewien czas wymieniana
jest wymurówka (specjalne, ogniotrwałe cegły). Zużyte materiały ogniotrwałe nie
trafiają jednak na składowisko odpadów. W Zakładzie Odzysku Surowców KGHM Metraco S.A.
prowadzony jest proces odzysku zawartych w nich metali, głównie miedzi i srebra. Cegły
są kruszone, a następnie mielone za pomocą młynów. Po rozdrobnieniu materiału, metale
odzyskuje się w kilkuetapowym procesie odzysku, w którym wykorzystuje się metody
segregacji oraz wzbogacania grawitacyjnego, a także technologię wzbogacania metodą
flotacji.

Zakład rocznie przetwarza około 3000 ton wymurówki, z czego odzyskuje około 1000
ton koncentratów miedzi i srebra. Koncentraty metali stanowią produkt finalny kierowany
jest do hut, gdzie w procesach metalurgicznych produkowana jest z nich czysta miedź i
srebro.

Zakład Odzysku Surowców posiada wieloletnie doświadczenie w przerobie rud i
surowców mineralnych oraz odzysku metali z odpadów przemysłowych. Wyposażony
jest w kompletny zestaw maszyn i urządzeń przeróbczych, typowych do stosowanych
procesów, który pozwala na pracę w ruchu ciągłym z wydajnością do kilkudziesięciu ton
na dobę.