English
Kompleksowa i sprawna obsługa KGHM Polska Miedź S.A.
Walcówka miedziana

KGHM Metraco S.A. oferuje walcówkę miedzianą o średnicach 8mm ± 0,4 mm produkowaną przez KGHM Polska Miedź S.A. / Oddział Huta Miedzi Cedynia metodą ciągłego topienia, odlewania i walcowania. Powierzchnia walcówki jest czyszczona metodą alkoholową i pokrywana warstwą syntetycznego wosku, który zabezpiecza jej powierzchnię przed utlenianiem w czasie transportu i przechowywania. Walcówka posiada drobnoziarnistą strukturę, w której tlen jest rozmieszczony równomiernie. Zawartość tlenu jest na tyle niska, by zapewnić dobrą ciągliwość i niską temperaturę rekrystalizacji. HM „Cedynia” posiada certyfikat jakości zgodny z PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-EN 18001:2004, wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, który obejmuje m.in. produkcję walcówki miedzianej.

Produkt Walcówka Cu-ETP-8-CL
Norma PN-EN 1977, ASTM-B 49, DIN-1708
Materiał wsadowy Katody gatunek: Cu-CATH-1; marki: HML, HMG-B, HMG-S
Zanieczyszczenia Maks. 30 ppm O2 = 170-190 ppm (maks. 400 ppm)
Właściwości fizyczne Przewodność w 20ºC: min. 58,58 MS/m (101% IACS) Wydłużenie spirali (EN 12893): 450 ± 10 mm Wydłużenie (200 mm): 44% ± 2% Wytrzymałość na zerwanie (200 mm): 220 MPa ± 5 MPa Zdolność do wyżarzania A200 min.20%
Pakowanie Walcówka dostarczana jest w kręgach o wadze ok. 4,75 mt w jednym odcinku. Kręgi transportowane są na drewnianych paletach, umocowane stalowymi taśmami. Każdy krąg jest zabezpieczony folią polietylenową typu stretch w celu ochrony przed wpływem warunków zewnętrznych. Wymiary palety: 1750 x 1750 x 150 mm Wewnętrzna średnica kręgu: 1130 mm Zewnętrzna średnica kręgu: 1800 mm