English
Kompleksowa i sprawna obsługa KGHM Polska Miedź S.A.
Sprzedaż

Sprzedaż:

1. Złom kabli i przewodów miedzianych i aluminiowych
Norma: PN/76-H-15715/08 Asortyment:

  • z żyłą miedzianą w izolacji z tworzyw sztucznych, gumy, lakieru, papieru nienasyconego bez powłoki ołowiowej;
  • z żyłą miedzianą w izolacji nasyconej olejami w osłonie z tworzyw bitumicznych w powłoce ołowiowej lub stalowej;
  • z żyłą miedzianą/aluminiową wymieszane.

Postać: luzem, kawałki