Polski
Comprehensive and efficient service delivered to KGHM Polska Miedź S.A.
Władze Spółki

Rada Nadzorcza
Łukasz Stelmach Przewodniczący Rady Nadzorczej
Małgorzata Paluch Sekretarz Rady Nadzorczej
Stefan Światkowski Członek Rady Nadzorczej

 

Zarząd Spółki
Małgorzata Paluch Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu KGHM Metraco S.A.
Kadra zarządzająca
 marta_burzynska Marta Burzyńska Dyrektor Departamentu Kadr i Administracji
Artur Janyst Dyrektor Departamentu Zarządzania Łańcuchem Dostaw
Adrian Szymański Dyrektor Departamentu Handlu