Kariera

Dane kontaktowe:

Centrala (dane do korespondencji):
ul. Rycerska 24
59-220 Legnica

Sekretariat:
+48 76 866 77 00
fax. +48 76 866 77 09
e-mail: sekretariat@metraco.pl

Ogłoszenia o rekrutacji

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w KGHM Metraco S.A. publikowane jest w elektronicznym systemie e-Rekrutacja KGHM oraz na stronie internetowej Spółki z przekierowaniem do ofert pracy znajdujących się w systemie e-Rekrutacja KGHM. 

https://rekrutacja.kghm.com

Ogłoszenia dotyczące rekrutacji zewnętrznej mogą być również rozpowszechnione w prasie lub w specjalistycznych serwisach internetowych.

Aktualne oferty pracy:

W KGHM Metraco S.A. obowiązuje System Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi (SZDA) spełniający wymogi normy ISO 37001:2016.

Zgodnie z przyjętymi standardami przeciwdziałania korupcji KGHM Metraco S.A. stosuje należytą staranność w procesie doboru personelu na stanowiska, które są związane z ryzykiem korupcji wyższym niż niskie.

Dokumentacja SZDA zawierająca regulacje z zakresu etyki i antykorupcji:

– Kodeks Etyczny KGHM Metraco S.A.

– Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

– Polityka Antykorupcyjna KGHM Metraco S.A.

znajduje się na stronie www.metraco.pl w sekcji Zgodnie z prawem :

 https://metraco.pl/zrownowazony-biznes/zgodnie-z-prawem/

Udział kandydata w rekrutacji jest równoznaczny z potwierdzeniem, iż kandydat zapoznał się ze wskazanymi regulacjami, rozumie i akceptuje ich treść, oraz zarówno w procesie rekrutacji jak i w razie zatrudnienia zobowiązuje się do zachowania zgodności z ich zapisami.

Przed przystąpieniem do rekrutacji kandydat powinien zapoznać się z informacją na temat konfliktu interesów zawartym w Kodeksie Etyki GK KGHM Polska Miedź S.A.

Udział kandydata w rekrutacji jest równoznaczny z potwierdzeniem, iż zgodnie z wiedzą kandydata jego zatrudnienie na stanowisku pracy, o które się ubiega, nie rodzi ryzyka wystąpienia konfliktu interesów.