O spółce

KGHM Metraco S.A. jest firmą handlowo-produkcyjną założoną w 1991 roku. Najważniejszym celem działania spółki jest kompleksowa obsługa KGHM Polska Miedź S.A., w zakresie określonych surowców i produktów, w oparciu o działalność logistyczną.

Największy odbiorca złomu miedzi w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej

SÓL drogowa KGHM Metraco S.A. do zimowego utrzymania dróg

Solidny Partner

Wysokojakościowe Kruszce

Solidna baza dla rozwoju infrastruktury

W trosce o środowisko

KGHM Metraco S.A. to założona w 1991 roku wyspecjalizowana firma handlowo-produkcyjna należąca do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Zajmuje się zagospodarowaniem produktów powstających w toku działalności kopalń i hut, jak również odzyskiem miedzi.

Firma jest znaczącym na rynku krajowym dostawcą soli przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg oraz największym odbiorcą złomu miedzi w Polsce. Jest także właścicielem najnowocześniejszego w Europie Magazynu Kwasu Siarkowego, uruchomionego w Porcie Szczecin. Po włączeniu w struktury firmy jednej ze spółek z Grupy – KGHM Ecoren (31 stycznia 2014) – firma należy do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce, dostarczając surowiec m.in. na potrzeby strategicznych inwestycji drogowych w kraju.

Firma jest godnym zaufania, sprawdzonym i rzetelnym partnerem biznesowym, który od lat sukcesywnie zwiększa zasięg i skalę działania. Potwierdzają to liczne wyróżnienia i certyfikaty, nie tylko w obszarze norm i wysokiej jakości realizowanych procesów, ale także etyki biznesu i działań CSR.

Specializujemy się w:

Sprzedaży

m.in. soli drogowej, kabli i przewodów, katod miedzianych i walcówki, drutu z miedzi beztlenowej

Produkcji

nadrenianu amonu i renu metalicznego, kruszyw drogowych, żużli granulowanych, miedzi i srebra

Kupnie

m.in. ługu posulfitowego, 40 % wodzianu hydrazyny, fosforanu wapnia, kwasu solnego

Usługach Logistycznych

poprzez transport kolejowy, samochodowy oraz morski

Misja

Misją Spółki jest terminowa, profesjonalna i efektywna obsługa naszych Klientów w procesie przywracania odpadów produkcyjnych do ponownego zagospodarowania. 

Wizja

Będziemy międzysektorowym liderem gospodarki w obiegu zamkniętym, stawiając na nowe rynki, rozwój produktów, innowacyjność, ochronę środowiska, bezpieczeństwo ludzi i procesów

Wysoka jakość produktów i usług Spółki osiągana jest w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego.
Dzięki zaangażowaniu Kierownictwa oraz Pracowników dostarczamy naszym Klientom istotną wartość dodaną i wyróżniamy się: innowacyjnością, wspieraniem rozwoju produktów i technologii, mobilnością i profesjonalizmem.

Realizujemy cele w zakresie:

  1. Poszerzania rynku zbytu wyrobów i usług.
  2. Dążenia do optymalizacji działalności Spółki.
  3. Osiągnięcia EBITDA na zaplanowanym poziomie.
  4. Wprowadzania postępu technicznego i organizacyjnego.
  5. Podnoszenia wiedzy i kwalifikacji Pracowników Spółki poprzez system szkolenia i doskonalenia zawodowego.
  6. Doskonalenia i rozwijania Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy.

Zobowiązujemy się do:

  1. Zapewnienia zasobów niezbędnych do realizacji ustalonych celów.
  2. Produkowania wyrobów bezpiecznych, przyjaznych dla środowiska w warunkach zapewniających bezpieczeństwo pracy.
  3. Minimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez sterowanie aspektami środowiskowymi.
  4. Spełniania wymagań prawnych dotyczących naszej działalności.

Zakład Obrotu Złomem KGHM Metraco S.A. jako  jedyny w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. zajmuje się przerobem złomów miedzi, które dostarczane są do hut KGHM, zakupem złomu stalowego drobnego 5-150 mm oraz zagospodarowaniem odpadów użytecznych z Oddziałów KGHM (złom kabli Cu i Al, złom silników, transformatorów, chłodnic, Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny).

W trosce o środowisko

Do produkcji kruszyw KGHM Metraco S.A. wykorzystuje żużel pomiedziowy, który powstaje w Hucie Miedzi Głogów oraz Legnica w trakcie procesu wytapiania miedzi.

Swoim składem chemicznym żużel przypomina skały naturalne, takie jak bazalt i gabro.