Certyfikaty

Świadectwo upoważnionego przedsiębiorcy AEO
Certyfikat Jakości Biznesu
Certyfikat - Perła Polskiej Gospodarki
Certyfikat Członkostwa IGMNiR

                                                 Certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania (PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN ISO 14001:2015-09 i PN-ISO 45001:2018-06)

                                                  Certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością dla organizacji lotniczych, kosmicznych i obronnych (AS 9100 rev. D,  PN-EN ISO 9001:2015-10)

                                                                                                                      Certyfikaty Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji

Złota odznaka Stowarzyszenia Księgowych
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO