Zintegrowany System Zarządzania

KGHM Metraco S.A., w trosce o dobro Klienta i stron zainteresowanych, stan środowiska naturalnego,  dochowując najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy, zachowując przy tym pełną przejrzystość, transparentność i uczciwość biznesową wdrożyło Zintegrowany System Zarządzania oraz przyjęło do stosowania Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Zakres Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmuje:

 • System Zarządzania Jakością, zgodny z wymogami normy ISO 9001,
 • System Zarządzania Jakością dla branży lotniczej i obronnej, zgodny z wymogami normy AS/EN 9100,
 • System Zarządzania Środowiskowego, zgodny z wymogami normy ISO 14001,
 • System Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi, zgodny z wymogami normy ISO 37001,
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, zgodny z wymogami normy ISO 45001.
BV_Cert_ISO 37001-01

Wdrożone Systemy są zgodne z najwyższymi międzynarodowymi standardami zarządzania i stanowią codzienną praktykę w działalności Spółki, mającą na celu profesjonalną obsługę Klientów oraz utrzymanie najwyższych standardów ochrony zdrowia i środowiska. W celu utrzymania oraz doskonalenia przyjętych standardów, Zintegrowany System Zarządzania podlega cyklicznym auditom wykonywanym przez akredytowane jednostki certyfikujące. Zintegrowany System Zarządzania funkcjonuje we wszystkich Zakładach i Magazynach Spółki i obejmuje:

Obrót złomem miedzi i innych metali, produkcja i handel kruszywami, handel solą drogową, produkcja nadrenianu amonu, pelet renu i proszku renu, magazynowanie kwasu siarkowego oraz przetwarzanie odpadów i handel surowcami oraz substancjami chemicznymi.

Kalendarium wdrożenia i utrzymania Zintegrowanego Systemu Zarządzania w KGHM Metraco S.A.:

 • 2003 – początek działań KGHM Metraco S.A. w kierunku zdobycia certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością.
 • 2004 – wdrożenie normy ISO 9001:2000 – System Zarzadzania Jakością, porządkującej i doskonalącej zarządzanie Spółką.
 • 2005 – potwierdzenie sprawności funkcjonowania systemu przez renomowaną niemiecką firmę konsultingową TUV Management Service GmbH i przyznanie KGHM Metraco S.A. certyfikatu ISO 9001:2000 w zakresie handlu metalami, surowcami i złomem miedzianym.
 • 18.02.2008r. – Jednostka certyfikująca TUV NORD Polska Sp. z o.o., na podstawie przeprowadzonego auditu, stwierdziła, że KGHM Metraco S.A. spełnia wymagania Systemu Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 9001:2008 w zakresie: handel metalami, surowcami i złomem miedzianym. Certyfikat ważny do 17.02.2011r. Numer rejestracyjny: AC090/666/2855/2008.
 • 18.02.2011r. – Jednostka certyfikująca TUV NORD Polska Sp. z o.o., na podstawie przeprowadzonego auditu, stwierdziła, że KGHM Metraco S.A. spełnia wymagania Systemu Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 9001:2008 w zakresie: handel metalami, surowcami i złomem miedzianym. Certyfikat ważny do 17.02.2014r.
 • 23.08.2012r. – Jednostka certyfikująca TUV NORD Polska Sp. z o.o., na podstawie przeprowadzonego auditu, stwierdziła, że KGHM Metraco S.A. spełnia wymagania Systemu Zarządzania Środowiskowego według normy PN-EN ISO 14001:2004 w zakresie: obrót złomem metali; handel i magazynowanie kwasu siarkowego. Certyfikat ważny do 22.08.2015r. Numer rejestracyjny: AC090 104/0174/2855/2012.
 • 18.02.2014r. – Jednostka certyfikująca TUV NORD Polska Sp. z o.o., na podstawie przeprowadzonego auditu, stwierdziła, że KGHM Metraco S.A. spełnia wymagania Zintegrowanego Systemu Zarządzania według norm: PN-EN ISO 9001:2008 i PN-EN ISO 14001:2004 w zakresie: obrót złomem metali, handel solą drogową oraz magazynowanie kwasu siarkowego. Certyfikat ważny do 17.02.2017r. Numer rejestracyjny: 44 100 14460002.
 • 05.01.2015r. – Jednostka certyfikująca TUV NORD Polska Sp. z o.o., na podstawie przeprowadzonego auditu, stwierdziła, że KGHM Metraco S.A. spełnia wymagania Zintegrowanego Systemu Zarządzania według norm: PN-EN ISO 9001:2008 i PN-EN ISO 14001:2004 w zakresie: obrót surowcami oraz złomem metali, handel solą drogową, magazynowanie kwasu siarkowego, produkcja nadrenianu amonu, renu pelety i renu w proszku oraz produkcja i handel kruszywami. Certyfikat ważny do 17.02.2017r. Numer rejestracyjny: 44 100 14460002.
 • 18.02.2017r. – Jednostka certyfikująca Alcumus ISOQAR, na podstawie przeprowadzonego auditu, stwierdziła, że Zintegrowany System Zarządzania w KGHM Metraco S.A. jest zgodny z wymogami normy ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 w zakresie: obrót złomem miedzi i innych metali, produkcja i handel kruszywami, handel solą drogową, produkcja nadrenianu amonu, pelet renu i proszku renu, magazynowanie kwasu siarkowego oraz przetwarzanie odpadów i handel surowcami. Certyfikat ważny do 15.08.2018r. Numer certyfikatu: 15094-QMS-001PL; 15094-EMS-001PL.
 • 04.2018r. – podjęcie decyzji przez Zarząd Spółki o wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością dla lotnictwa, kosmonautyki i organizacji obrony, zgodnego z wymaganiami standardu AS 9100 rev. D.
 • 24.04.2018r. – Jednostka certyfikująca Alcumus ISOQAR, na podstawie przeprowadzonego auditu, stwierdziła, że Zintegrowany System Zarządzania w KGHM Metraco S.A. jest zgodny z wymogami normy ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 w zakresie: obrót złomem miedzi i innych metali, produkcja i handel kruszywami, handel solą drogową, produkcja nadrenianu amonu, pelet renu i proszku renu, magazynowanie kwasu siarkowego oraz przetwarzanie odpadów i handel surowcami. Certyfikat ważny do 18.02.2020r. Numer certyfikatu: 15094-Q15-001PL; 15094-E15-001PL.
 • 21 i 22-02-2019 – Jednostka certyfikująca Alcumus ISOQAR, na podstawie przeprowadzonego auditu, stwierdziła, że Zintegrowany System Zarządzania w KGHM Metraco S.A. jest utrzymany i doskonalony zgodnie z wymogami normy ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015. Wydane certyfikaty zostały utrzymane.
 • 15-05-2019 – Jednostka certyfikująca Lloyd`s Register Quality Assurance Limited (LRQA) na podstawie przeprowadzonego dwuetapowego auditu certyfikującego potwierdziła zgodność wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością dla lotnictwa z wymaganiami standardu AS 9100 rev. D oraz normy ISO 9001:2015 w zakresie: wykonywanie wyrobów dla branży lotniczej z wykorzystaniem technologii produkcji renu ze źródeł pierwotnych. Certyfikaty ważne do dnia 14-05-2022. Numery certyfikatów: AS 9100D – 10221238; ISO 9001:2015 – 10230070.
 • 13-06-2019 – podjęcie decyzji przez Zarząd Spółki o wdrożeniu i rozszerzeniu zakresu Zintegrowanego Systemu Zarządzania o System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, zgodny z wymogami normy PN-ISO 45001:2018-06.
 • 19-02-2020 – Jednostka certyfikująca Dekra Certification Polska Sp. z o.o., na podstawie przeprowadzonego auditu, potwierdziła, że Zintegrowany System Zarządzania w KGHM Metraco S.A. jest utrzymany, doskonalony i spełnia wymagania normy ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 w zakresie: obrót złomem miedzi i innymi metalami, produkcja i handel kruszywami, magazynowanie i handel solą drogową, produkcja nadrenianu amonu, peletu renu i proszku renu, magazynowanie kwasu siarkowego, przetwarzanie odpadów i handel surowcami oraz substancjami chemicznymi. Certyfikaty ważne do 18-02-2023r. Numery certyfikatów: ISO 9001:2015 – 000120005/1, ISO 14001:2015 – 000120006/1.
 • 13-03-2020 – Jednostka certyfikująca Dekra Certification GmbH, na podstawie przeprowadzonego auditu, potwierdziła, że System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy będący częścią Zintegrowanego Systemu Zarządzania w KGHM Metraco S.A. jest wdrożony i spełnia wymagania normy PN-ISO 45001:2018-06 w zakresie: obrót złomem miedzi i innymi metalami, produkcja i handel kruszywami, magazynowanie i handel solą drogową, produkcja nadrenianu amonu, peletu renu i proszku renu, magazynowanie kwasu siarkowego, przetwarzanie odpadów i handel surowcami oraz substancjami chemicznymi. Certyfikaty ważny do 12-03-2023r. Numer certyfikatu: 450320019
 • 18-09-2020 – podjęcie decyzji przez Zarząd Spółki o wdrożeniu i rozszerzeniu zakresu Zintegrowanego Systemu Zarządzania o System Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi zgodny z wymogami normy PN-ISO 37001:2017-05.
 • 07 i 26-28.10.2021 – Jednostka certyfikująca Bureau Veritas na podstawie przeprowadzonego dwuetapowego audytu certyfikującego potwierdziła zgodność wdrożonego Systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi z wymaganiami normy ISO 37001:2016.
 • 26.11.2021 – Jednostka certyfikująca Bureau Veritas na podstawie wyników audytu certyfikującego wydała certyfikat zgodności wdrożonego w KGHM Metraco S.A. Systemu Zarzadzania Działaniami Antykorupcyjnymi z wymogami normy ISO 37001:2016, Nr certyfikatu: SVK0373FK, ważny do dnia 25-11-2024 r.
 • 06-08.12.2021 – Jednostka certyfikujące Dekra Certification GmbH przeprowadziła audyt ponownej certyfikacji, na podstawie którego oceniła zgodność funkcjonującego Systemu Zarzadzania z wymaganiami międzynarodowego standardu AS/EN 9100:2018 – System Zarządzania Jakością dla branży lotniczej, kosmonautycznej i obronnej.
 • 17-02-2023 – Jednostka certyfikująca Dekra Certification na podstawie pozytywnego wyniku audytu ponownej certyfikacji, który odbył się w dniach 30.01 – 04.02.2023 przedłużyła ważność certyfikatów Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001) o kolejny trzyletni cykl certyfikacyjny. Uzyskano Certyfikat ISO 9001 nr 000120005/3 i Certyfikat nr ISO 14001 nr 000120006/3 ważne do dnia 18-02-2026 oraz Certyfikat ISO 45001 nr 00112202306/1 ważny do dnia 12-03-2026.