Zintegrowany System Zarządzania

KGHM Metraco S.A., w trosce o dobro Klienta i stan środowiska naturalnego, dochowując najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy, wdrożyło Zintegrowany System Zarządzania oraz przyjęło do stosowania Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania. System został zbudowany z elementów, które zostały ze sobą połączone i obecnie stanowią nierozerwalną całość.

System Zarządzania Jakością

System Zarządzania Środowiskowego

Wdrożone Systemy są zgodne z najwyższymi międzynarodowymi standardami zarządzania i stanowią codzienną praktykę w działalności Spółki, mającą na celu profesjonalną obsługę Klientów oraz utrzymanie najwyższych standardów ochrony zdrowia i środowiska. W celu utrzymania oraz doskonalenia przyjętych standardów, Zintegrowany System Zarządzania podlega cyklicznym auditom wykonywanym przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. W kwietniu 2018 roku KGHM Metraco S.A. otrzymało, po raz kolejny, certyfikat potwierdzający zgodność wdrożonego Systemu w zakresie:
Obrót złomem miedzi i innych metali, produkcja i handel kruszywami, handel solą drogową, produkcja nadrenianu amonu, pelet renu i proszku renu, magazynowanie kwasu siarkowego oraz przetwarzanie odpadów i handel surowcami
wydany przez jednostkę certyfikującą Alcumus ISOQAR.

Kalendarium wdrożenia i utrzymania Systemu Zarządzania Jakością, Systemu Zarządzania Środowiskowego oraz Zintegrowanego Systemu Zarządzania w KGHM Metraco S.A.:

  • 2003 – początek działań KGHM Metraco S.A. w kierunku zdobycia certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością.
  • 2004 – wdrożenie normy ISO 9001:2000 – System Zarzadzania Jakością, porządkującej i doskonalącej zarządzanie Spółką.
  • 2005 – potwierdzenie sprawności funkcjonowania systemu przez renomowaną niemiecką firmę konsultingową TUV Management Service GmbH i przyznanie KGHM Metraco S.A. certyfikatu ISO 9001:2000 w zakresie handlu metalami, surowcami i złomem miedzianym.
  • 18.02.2008r. – Jednostka certyfikująca TUV NORD Polska Sp. z o.o., na podstawie przeprowadzonego auditu, stwierdziła, że KGHM Metraco S.A. spełnia wymagania Systemu Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 9001:2008 w zakresie: handel metalami, surowcami i złomem miedzianym. Certyfikat ważny do 17.02.2011r. Numer rejestracyjny: AC090/666/2855/2008.
  • 18.02.2011r. – Jednostka certyfikująca TUV NORD Polska Sp. z o.o., na podstawie przeprowadzonego auditu, stwierdziła, że KGHM Metraco S.A. spełnia wymagania Systemu Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 9001:2008 w zakresie: handel metalami, surowcami i złomem miedzianym. Certyfikat ważny do 17.02.2014r.
  • 23.08.2012r. – Jednostka certyfikująca TUV NORD Polska Sp. z o.o., na podstawie przeprowadzonego auditu, stwierdziła, że KGHM Metraco S.A. spełnia wymagania Systemu Zarządzania Środowiskowego według normy PN-EN ISO 14001:2004 w zakresie: obrót złomem metali; handel i magazynowanie kwasu siarkowego. Certyfikat ważny do 22.08.2015r. Numer rejestracyjny: AC090 104/0174/2855/2012.
  • 18.02.2014r. – Jednostka certyfikująca TUV NORD Polska Sp. z o.o., na podstawie przeprowadzonego auditu, stwierdziła, że KGHM Metraco S.A. spełnia wymagania Zintegrowanego Systemu Zarządzania według norm: PN-EN ISO 9001:2008 i PN-EN ISO 14001:2004 w zakresie: obrót złomem metali, handel solą drogową oraz magazynowanie kwasu siarkowego. Certyfikat ważny do 17.02.2017r. Numer rejestracyjny: 44 100 14460002.
  • 05.01.2015r. – Jednostka certyfikująca TUV NORD Polska Sp. z o.o., na podstawie przeprowadzonego auditu, stwierdziła, że KGHM Metraco S.A. spełnia wymagania Zintegrowanego Systemu Zarządzania według norm: PN-EN ISO 9001:2008 i PN-EN ISO 14001:2004 w zakresie: obrót surowcami oraz złomem metali, handel solą drogową, magazynowanie kwasu siarkowego, produkcja nadrenianu amonu, renu pelety i renu w proszku oraz produkcja i handel kruszywami. Certyfikat ważny do 17.02.2017r. Numer rejestracyjny: 44 100 14460002.
  • 18.02.2017r. – Jednostka certyfikująca Alcumus ISOQAR, ma podstawie przeprowadzonego auditu, stwierdziła, że System Zarządzania Organizacji w KGHM Metraco S.A. jest zgodny z wymogami normy ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 w zakresie: obrót złomem miedzi i innych metali, produkcja i handel kruszywami, handel solą drogową, produkcja nadrenianu amonu, pelet renu i proszku renu, magazynowanie kwasu siarkowego oraz przetwarzanie odpadów i handel surowcami. Certyfikat ważny do 15.08.2018r. Numer certyfikatu: 15094-QMS-001PL; 15094-EMS-001PL.
  • 24.04.2018r. – Jednostka certyfikująca Alcumus ISOQAR, ma podstawie przeprowadzonego auditu, stwierdziła, że System Zarządzania Organizacji w KGHM Metraco S.A. jest zgodny z wymogami normy ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 w zakresie: obrót złomem miedzi i innych metali, produkcja i handel kruszywami, handel solą drogową, produkcja nadrenianu amonu, pelet renu i proszku renu, magazynowanie kwasu siarkowego oraz przetwarzanie odpadów i handel surowcami. Certyfikat ważny do 18.02.2020r. Numer certyfikatu: 15094-Q15-001PL; 15094-E15-001PL.