Przetargi

Przetargi nieograniczone w Grupie KGHM

Strona logowania dla Wykonawców: https://service.ariba.com/Sourcing.aw

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w postępowaniach prowadzonych przez Grupę KGHM Polska Miedź S.A,  uprzejmie prosimy o wykonanie poniższych działań.

Punkty 1-3 dotyczą Dostawców, którzy jeszcze nie zarejestrowali się na  nowej Platformie Zakupowej KGHM.

  1. Wypełnij wniosek o rejestrację http://kghm.sourcing-eu.ariba.com/ad/selfRegistration/ w bazie Dostawców Grupy KGHM. Po jego akceptacji przez Administratora otrzymasz wiadomość o tytule Zarejestruj się jako Dostawca Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., zawierającej link do rejestracji w Ariba Network, globalnej bazie Dostawców SAP Ariba. Uzyskanie dostępu do Ariba Network jest niezbędne do dokończenia procesu rejestracji. Rejestracja w Ariba Network jest bezpłatna dla wykonawców.
  2. Kliknij na link z powyższego maila, a następnie utwórz konto albo zaloguj się do Ariba Network (jeśli masz już konto).
  3. Po zarejestrowaniu lub po zalogowaniu się do Ariba Network zostanie automatycznie wyświetlony formularz rejestracyjny w bazie dostawców Grupy KGHM. Prosimy o jego staranne wypełnienie i przesłanie do akceptacji.
  4. Zarejestrowani Dostawcy mogą przystąpić do przetargu wysyłając wiadomość e-mail na adres osoby prowadzącej postępowanie z prośbą o dodanie do  postępowania. Wiadomość powinna zawierać następujące informacje:

Temat: Postępowanie nr ….

  • Twój numer dostawcy w Ariba Network (przykładowy numer: AN11111111111),
  • Nazwa postępowania, w którym chcesz wziąć udział,
  • Numer zdarzenia elektronicznego dla postępowania (podany w szczegółach ogłoszenia).

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt na adres: procurement@kghm.com

Ogłoszenia o przetargach przeprowadzanych za pośrednictwem SAP Ariba publikowane są pod adresem: KGHM Strona korporacyjna

Dokumenty i informacje dla wykonawców

Zasady dotyczące wyboru Wykonawców robót lub usług, Dostawców wyrobów czy obowiązującego trybu zawierania umów zawierają dokumenty, z którymi powinien zapoznać się każdy zainteresowany wzięciem udziału w postępowaniach przetargowych prowadzonych przez KGHM Metraco S.A.

Dokumenty do pobrania:

Informujemy, że oprocentowanie środków pieniężnych zdeponowanych na mikrorachunkach kaucyjnych, wpłaconych jako zabezpieczenie należytego wykonania umów, wynosi odpowiednio:

  • dla PLN 0,00% w skali roku,
  • dla EUR 0,00% w skali roku,
  • dla USD 0,00% w skali roku.