Władze spółki

Rada Nadzorcza

Alan Steinbarth

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Cezariusz Lesisz
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Michał Góras
Członek Rady Nadzorczej

Jakub Pykacz
Członek Rady Nadzorczej

Piotr Dytko
Członek Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki

Adrian Szymański

Prezes Zarządu

Przemysław Danielewski

Wiceprezes Zarządu

Tomasz Cicirko

Wiceprezes Zarządu