Władze spółki

Rada Nadzorcza

Wojciech Budziński

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Stefan Świątkowski
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Michał Góras
Członek Rady Nadzorczej

Agnieszka Sinior
Członek Rady Nadzorczej

Cezariusz Lesisz
Członek Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki

Adrian Szymański

Prezes Zarządu

Michał Zborowski

Wiceprezes Zarządu

Przemysław Danielewski

Wiceprezes Zarządu