Społeczna odpowiedzialność biznesu

KGHM Metraco przywiązuje dużą wagę do społecznej odpowiedzialności biznesu i od lat wdraża związane z nią działania.

Zrównoważony rozwój oraz gospodarka obiegu zamkniętego są wpisane w model biznesowy spółki. Z jednej strony Metraco koncentruje się na zapewnieniu KGHM Polska Miedź dostaw złomów Cu – czyniąc produkcję hut miedzi bardziej ekologiczną, z drugiej strony wokół ponownego wykorzystania odpadów powstających przy produkcji miedzi. Odpady te przekształcane są następnie w instalacjach Metraco w cenione na rynku kruszywa drogowe oraz ren metaliczny.

Spółka dokłada wszelkich starań na rzecz zapewnienia najwyższych standardów ochrony środowiska. Działalność handlowa i produkcyjna jest ściśle kontrolowana m.in. pod kątem ochrony środowiska i podlega certyfikacji. Początki prac, których efektem jest rozbudowany Zintegrowany Systemem Zarządzania (ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) obejmujący całą spółkę, sięgają roku 2003. Dodatkowo firma od roku 2021 posiada certyfikowany System Zarzadzania Działaniami Antykorupcyjnymi zgodny z wymogami normy ISO 37001:2016.

Wspieranie lokalnych inicjatyw stanowi od wielu lat istotny element działalności spółki. Od roku 2008 KGHM Metraco współpracuje w tym zakresie z Fundacją Polska Miedź. Niezależnie od tego Metraco rokrocznie wspiera inicjatywy, które w ocenie spółki korzystnie wpływają na rozwój lokalnej społeczności.

Pod stałą opieką spółki i jej pracowników jest w ostatnich latach Dom Dziecka w Golance Dolnej. Każdego roku na różne sposoby kierowana jest pomoc do podopiecznych tej placówki.

Metraco postrzega pracowników spółki jako swój najcenniejszy zasób i dba o ich rozwój. Zapewnia im możliwość zarówno awansu pionowego jak i poziomego oraz umożliwia doskonalenie w ramach licznych szkoleń. W spółce działają związki zawodowe oraz rada pracownicza.