CSR - Społeczna odpowiedzialność biznesu

W strategii funkcjonowania KGHM Metraco S.A. istotne miejsce zajmują działania wspierające lokalną społeczność oraz te związane z ochroną środowiska naturalnego.

2002

W 2002 r. KGHM Metraco S.A. znalazła się w gronie fundatorów Fundacji Polska Sól. Celem organizacji jest promocja polskiej soli.

2008

Od 2008 r. KGHM Metraco S.A. zgodnie z Zbiorem Dobrych Praktyk Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie kierunków i zadań działalności charytatywnej i sponsoringowej, przekazuje na rzecz Fundacji Polska Miedź co roku środki na darowizny.

2012

W 2012 roku Zarząd Spółki postanowił rozszerzyć dotychczasowy System Jakości o System Zarządzania Środowiskowego, w wyniku czego powstał m.in. Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ) oraz uzupełniona dotychczasowa Polityka Jakości, o cele i zadania dotyczące ochrony środowiska a także identyfikację aspektów środowiskowych, wynikających z nich zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz zapobieganie awariom środowiskowym i ich ewentualnym skutkom z zachowaniem wszelkich wymogów.