Produkty z miedzi

Katody miedziane

Produkt katody miedziane zarejestrowane na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME) oraz na Szanghajskiej Giełdzie Kontraktów Terminowych (SHFE) pod markami HMG-S, HMG-B, HML
Norma BS EN 1978:1998 (Cu-CATH-1), PN-EN 1978:2000 (Cu-CATH-1)
Wymiary i tolerancje (długość x szerokość x grubość) w mm: HMG-S: 910 x 910 ± 10 x 9÷20 HMG-B: 1030 x 1030 ± 10 x 10÷25 HML: 940 x 810 x 20 ± 5
Pakowanie wiązki, katody spięte 1-3 metalowymi taśmami
Materiał wsadowy koncentraty własne produkcji KGHM oraz wsady obce (koncentraty, złomy, miedź blister)
Zanieczyszczenia zgodnie z normą BS EN 1978:1998, suma zanieczyszczeń nie przekracza 0,0065%
Zastosowanie produkcja półwyrobów z miedzi takich jak walcówka, drut, wlewki, rury, blachy i taśmy oraz stopów miedzi
Producent Huta Miedzi „Głogów I”,  Huta Miedzi „Głogów II” oraz Huta Miedzi Legnica

Kontakt
Dział Metali i Recyklingu
ul. Rycerska 24
59-220 Legnica 

tel. +48 76 866 77 46
tel. +48 76 866 77 10
tel. +48 76 866 77 08

sekretariat@metraco.pl

Walcówka miedziana

Produkt Walcówka o średnicy 8 mm Cu-ETP-8-CL
Zastosowanie Produkt  do przeciągania na maszynach  jedno- i wielodrutowych. Przeciągnięte z walcówki druty pojedyncze i pasemka stosowane są do budowy żył przewodzących w kablach i  przewodach elektrycznych (np. przewody emaliowane, przewody samochodowe, sznury przyłączeniowe, itp.). Walcówka produkowana w KGHM może być przeciągana w szerokim zakresie średnic na maszynach jednodrutowych (min. średnica poniżej 0,1 mm) jak i wielodrutowych (minimalna średnica 0,1mm).
Norma PN-EN 1977, ASTM-B 49, DIN-1708
Wymiary i tolerancje 8 ± 0,4 mm
Czystość materiału Zanieczyszczenia na poziomie maks. 30 ppm O2 = 150-190 ppm (maks. 400 ppm).
Wsad Walcówka produkowana jest głównie z katod wyprodukowanych  w oddziałach KGHM w gatunkach: Cu-CATH-1; marki: HML, HMG-B, HMG-S
Standardowe własności fizyczne Przewodność w 20ºC: min. 58,8 MS/m (101,4% IACS) Wydłużenie spirali (EN 12893): 450 ± 10 mm lub badanie alternatywne – Test AR: min. 20% Wydłużenie (200 mm): 44% ± 2% Wytrzymałość na zerwanie (200 mm): 225 MPa ± 5 MPa Zdolność do wyżarzania A200 min. 20%
Własności strukturalne Walcówka posiada drobnoziarnistą strukturę, w której tlen jest rozmieszczony równomiernie. Utrzymywana zawartość tlenu jest na tyle niska, aby zapewnić dobrą ciągliwość i niską temperaturę rekrystalizacji.
Pakowanie Walcówka jest dostarczana w kręgach o wadze ok. 4.7 mt, w jednym odcinku, na paletach drewnianych, umocowana taśmami PET. Każdy krąg jest zabezpieczony folią polietylenową typu „stretch” w celu ochrony przed wpływem warunków zewnętrznych. Wymiary palety: 1750 x 1750 x 150 mm Wewnętrzna średnica kręgu: 1130 mm Zewnętrzna średnica kręgu: 1800 mm
Producent KGHM Polska Miedź S.A. o/HM Cedynia w Orsku  produkuje walcówkę miedzianą metodą ciągłego topienia, odlewania i walcowania. Program produkcyjny obejmuje  średnice:  8mm ± 0,4 mm i 10mm ± 0,4 mm. o/HM „Cedynia” posiada certyfikat jakości zgodny z PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-EN 18001:2004, wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, który obejmuje m.in. produkcję walcówki miedzianej.

Kontakt
Dział Metali i Recyklingu
ul. Rycerska 24
59-220 Legnica

tel. +48 76 866 77 46
tel. +48 76 866 77 10
tel. +48 76 866 77 08

sekretariat@metraco.pl

Kable i Przewody

KGHM Metraco S.A. jest sprawdzonym, doświadczonym dostawcą kabli i przewodów miedzianych oraz aluminiowych a także światłowodów dla sektora górniczego. Oferowane produkty posiadają certyfikaty potwierdzające ich najwyższą jakość zgodną z wymogami międzynarodowych standardów.

Kontakt
Dział Metali i Recyklingu
ul. Rycerska 24
59-220 Legnica

tel. +48 76 866 77 46
tel. +48 76 866 77 10
tel. +48 76 866 77 08

sekretariat@metraco.pl