Kruszywa

Trwałość i wytrzymałość dróg zależy od jakości stosowanych materiałów, a przede wszystkim od cech fizyko-chemicznych kruszyw.

Kruszywa produkowane przez KGHM Metraco S.A. charakteryzuje:

 • stałość parametrów surowca do produkcji,
 • brak zanieczyszczeń naturalnych,
 • wysoka odporność na ścieranie i rozdrabnianie,
 • niska nasiąkliwość,
 • bardzo dobra mrozoodporność,
 • niska zawartość pyłów,
 • bardzo dobra przyczepność do bitumów,
 • brak wysadzinowości oraz wysoka wodoprzepuszczalność.

Odbiorcami kruszyw KGHM Metraco S.A. są m.in.: Budimex S.A., Mota Engil Central Europe S.A., Mirbud S.A., Strabag Sp. z o.o., PBD Głogów Sp. z o.o., Skanska S.A., Kontrakt Sp. z o.o.

Kontakt
Dział Sprzedaży Kruszyw i Soli
ul. Rycerska 24
59-220 Legnica

tel. +48 76 866 77 89
tel. +48 76 866 77 37

sekretariat@metraco.pl

Technologia

Surowcem do produkcji kruszyw jest żużel, powstający w trakcie procesu wytapiania miedzi w piecach Huty Miedzi Głogów oraz Legnica. Materiał ten w 96,5 % stanowią składniki skałotwórcze (w tym złożone związki tlenków) – w efekcie żużel pomiedziowy składem chemicznym przypomina bazalt i gabro.

Urobiony na składowisku surowiec jest przewożony do instalacji wyposażonej w kruszarki, następnie przesiewany za pomocą zestawu przesiewaczy na poszczególne frakcje o różnej granulacji. Twardość (wielkość 6 w skali Mosha), odporność na ścieranie i podatność na kruszenie czynią z żużla pomiedziowego doskonały surowiec do produkcji budowlanych kruszyw łamanych, szczególnie przydatnych w budownictwie drogowym. W zależności od potrzeb istnieje możliwość produkowania wysokojakościowych mieszanek.

Dzięki inwestycjom w nowe technologie, takim jak modernizacja układu technologicznego w Legnicy, czy też automatyzacja zakładu przeróbczego do wzbogacania i klasyfikacji żużli pomiedziowych w Głogowie, KGHM Metraco S.A. systematycznie zwiększa swoje zdolności produkcyjne. Dziś ich poziom osiąga 1,5 mln ton rocznie i odpowiada na zapotrzebowanie klientów z całego kraju.

Zakład Produkcji Kruszyw w Głogowie

tel. +48 607 453 278
tel. +48 667 892 810
sekretariat@metraco.pl

Zakład Produkcji Kruszyw w Legnicy

tel. +48 887 893 261
sekretariat@metraco.pl

Wymagania normalizacyjne

Na produkcję kruszyw spółka posiada:

 • badania wstępne typu kruszyw z żużla pomiedziowego wg PN-EN 13043:2013-8, PN-EN 13242:2013-8,
 • znak CE
 • zakładową kontrolę produkcji w systemie 2+
 • Certyfikat ISO PN-EN 9001:2015 oraz ISO 14001:2015

Zastosowanie: budownictwo drogowe

 • grysy do produkcji mas mineralno-asfaltowych,
 • kruszywa do produkcji mieszanek,
 • mieszanki do wykonania podbudów pomocniczych oraz zasadniczych,
 • kruszywa do wykonania warstw mrozoodpornych, odsączających oraz filtracyjnych,
 • kruszywa do wykonania nasypów
 • na warstwy nasypów w strefie przemarzania.

Oferta handlowa

 • Kruszywo drobne granulowane 0-5 mm
 • Grys drobny 5-8 mm
 • Grys średni 8-11 mm
 • Grys gruby 11-16 mm
 • Grys gruby 16-22 mm
 • Mieszanki do stabilizacji mechanicznej 0-31,5 mm, 0-45 mm, 0-63 mm
 • Kruszywa o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mm, 0-45 mm, 0-63mm

Zakład Produkcji Kruszyw

Zakład Produkcji Kruszyw w Głogowie to zakład produkcyjny, który przerabia żużel pomiedziowy powstający w piecach Huty Miedzi Głogów w trakcie procesu wytapiania miedzi. Odpowiednio skonfigurowana  linia technologiczna pozwala wytwarzać z nich wartościowe kruszywa, które w części swoich parametrów fizykochemicznych przewyższają kruszywa ze skał naturalnych. Dogodne położenie geograficzne zakładu produkcji kruszyw stwarza klientom możliwość tańszego transportu, a tym samym – obniżenia kosztów produkcji. Produkty firmy są dostarczane do kontrahentów drogą samochodową i kolejową. Projekt dofinansowany przez NFOŚ

Zakład Produkcji Kruszyw w Legnicy to zakład produkcyjny, który przerabia żużel pomiedziowy powstający w piecach Huty Miedzi Legnica w trakcie procesu wytapiania miedzi. Odpowiednio skonfigurowana  linia technologiczna pozwala wytwarzać z nich wartościowe kruszywa o uziarnieniu ciągłym oraz mieszanki. Dogodne położenie geograficzne zakładu produkcji kruszyw stwarza klientom możliwość tańszego transportu, a tym samym – obniżenia kosztów produkcji. Produkty firmy są dostarczane do kontrahentów drogą samochodową i kolejową.