Złomy CU

Recykling

Dział Metali i Recyklingu zajmuje się pozyskiwaniem złomu miedzi i materiałów miedzionośnych dla hut miedzi KGHM PM SA. Wielkość realizowanych dostaw sprawia, że KGHM Metraco S.A. jest obecnie największym odbiorcą złomu miedzi w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.  Dostawy złomu Cu przyjmowane są w Zakładzie Obrotu Złomem w Owczarach  gdzie po ocenie i sprasowaniu są dostarczane jako materiał  wsadowy do pieców hutniczych.

Przerabiamy:

  • Złomy miedzi (millberry, trakcja, złom kawałkowy, złom niesort, inne)
  • Złom stopów miedzi (wióry, złom kawałkowy)
  • Materiały miedzionośne o zawartości 40 – 80 % Cu

Kontakt
Dział Metali i Recyklingu
Rycerska 24,
59-220 Legnica

tel. +48 76 866 77 46
tel. +48 76 866 77 12
tel. +48 76 866 77 10
tel. +48 76 866 77 30
tel. +48 76 866 77 40

sekretariat@metraco.pl

  • Jesteśmy odbiorcą złomu stalowego (drobny 5 – 150 mm , zaw. % Fe min. 97 %).
  • Zagospodarowujemy odpady z Oddziałów KGHM PM SA (m. in. złom kabli,  Cu i Al).
  • Jesteśmy rzetelnym partnerem handlowym o znanej reputacji na rynku krajowym i rynkach zagranicznych.
  • Poprzez swoją pracę realizujemy założenia gospodarki w obiegu zamkniętym.
ppphoto-1629
ppphoto-1787
ppphoto-1566