Dane spółki

KGHM Metraco S.A. zostało przekształcone w spółkę akcyjną 1 grudnia 2006 roku.
Jedynym udziałowcem spółki jest KGHM Polska Miedź S.A.

KRS: 0000268433
Sąd Rejestrowy:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 96 105 000 zł
Wysokość kapitału wpłaconego: 96 105 000 zł
Numer REGON: 390503954
Numer NIP: 692-000-11-94