Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, pisemnym na sprzedaż aktywa pn „Nieruchomość Żeglarska 8a w Legnicy”