KGHM Metraco S.A. realizuje projekt B+R współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia Wsparcia Badań Naukowych i Prac Rozwojowych dla Przemysłu Metali Nieżelaznych pn. CuBR

CuBR-aktualizacja