POLITYKA PLIKÓW COOKIES KGHM Metraco S.A. / KGHM Metraco S.A. COOKIES POLICY

  1. Serwis internetowy www.metraco.pl (https://metraco.pl) wykorzystuje pliki „cookies”, tzw. „ciasteczka”, w związku z niektórymi funkcjami. Cookies są konkretnym rodzajem informacji, które strona internetowa przekazuje na dysk twardy komputera użytkownika w celu prowadzenia zapisu tych informacji. Identyfikują one przeglądarkę użytkownika oraz usprawniają działanie serwisu. Cookies mogą uczynić korzystanie z serwisu łatwiejszym, na przykład poprzez zapamiętanie preferencji użytkownika, gdy powraca on do strony. Serwis nie korzysta z plików cookies w celu uzyskania osobistych informacji      z komputera użytkownika, które nie zostały wysłane w pliku cookie. Pliki cookies, które mogą być użyte na stronach internetowych Serwisu, są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego urządzenia końcowego Użytkownika – Użytkownik jest anonimowy (bez podawania imienia lub nazwiska Użytkownika).
  2. Podczas wizyty serwery automatycznie zapisują tzw. logi systemowe – anonimowe informacje takie jak czas wizyty, adres IP, rodzaj przeglądarki.
  3. Dane zbierane za pośrednictwem plików cookies będą wykorzystywane w celu dostosowania serwisu internetowego www.metraco.pl (https://metraco.pl) do preferowanego języka. Możemy wykorzystywać tak zebrane dane w celu wykonywania analizy atrakcyjności treści oraz pozostałych statystyk.
  4. Dane techniczne zbierane za pośrednictwem plików cookies będą przechowywane na przeglądarce użytkownika do czasu ich wygaśnięcia.
  5. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować usługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informację o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.
  1. The website www.metraco.pl (https://metraco.pl) applies “cookie” files, or the so-called “cookies,” used for running specific functions. Cookies are a specific type of information transferred to the hard drive of a user’s computer in order to keep a record of this information. They identify the user’s browser and improve the experience of operating the website. Cookies can make using the site easier, for instance by remembering your preferences when you return to the site. The website does not use cookies to collect personal information from your computer that is not sent in a form of a cookie. The cookies that may be used on the Website are associated only with the browser of the User’s respective terminal device – the User remains anonymous (without providing the User’s first or last name).
  2. During a visit, the servers automatically record so-called system logs – anonymous information such as the time of the visit, IP address, browser type.
  3. The data collected via cookies are used to customize the www.metraco.pl website (https://metraco.pl) to your preferred language. We reserve the right to use the data collected in this manner to carry out an analysis of content attractiveness analysis and collect other statistical information.
  4. Technical data collected via cookies will be stored on the user’s browser until they expire.
  5. The user can change his or her browser setting at any time to block the service of cookies or to be informed each time they are placed on his or her device. You can check which other options are available in your browser’s settings. Please note that most browsers are set by default to accept the storage of cookies on the end device.