Cele strategiczne na lata 2023-2027

Nowa strategia KGHM Metraco gotowa! Pomimo niespokojnych czasów, turbulencji o zasięgu ogólnoświatowym, My nie zwalniamy tempa! Zarząd, we współpracy z Pracownikami Spółki, opracował ambitny budżet i wytyczył nowe cele strategiczne na lata 2023-2027. Będzie jeszcze więcej recyklingu, jeszcze więcej gospodarki cyrkularnej, więcej handlu i produkcji… więcej korzyści dla KGHM Polska Miedź S.A.

Poniżej prezentujemy wybrane mierniki efektywności, które będą stymulować dalszy rozwój KGHM Metraco S.A.