KGHM Metraco S.A. „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2017 oraz Złoty Laur

KGHM Metraco S.A. ma zaszczyt ponownie znaleźć się na liście Laureatów programu Przedsiębiorstwo Fair Play.

Zdobycie po raz siódmy tytułu jest potwierdzeniem rzetelności, wiarygodności i uczciwości biznesowej naszej spółki wśród klientów, kontrahentów oraz pracowników.

Tytuł  i Certyfikat Przedsiębiorstwa Fair Play zobowiązuje Spółkę i jej pracowników do przestrzegania dobrych praktyk w biznesie.