Materiał filmowy o współpracy przy projekcie PK_BETON

KGHM Metraco S.A. we współpracy z Politechniką Wrocławską rozwija projekt PK_Beton. W jego ramach badana jest możliwość zastosowania kruszyw pomiedziowych do wytwarzania betonów drogowych. Intencją projektu jest produkcja kruszywa do produkcji betonów drogowych z żużla lanego Cu oraz wytwarzanie prostych prefabrykatów budowlanych.

Współpraca KGHM Metraco z Politechniką Wrocławską PK Beton – YouTube