Podpisano list intencyjny dotyczący współpracy w realizacji programu „Odrzański Wodorowy Szlak Transportowy”. Jego sygnatariuszami są KGHM Polska Miedź S.A., KGHM Metraco S.A. oraz GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN S.A.

Wspomniana współpraca dotyczyć ma m.in. wymiany informacji i doświadczenia, a także działań związanych z przygotowaniem koncepcji realizacji projektów dotyczących budowy multimodalnego węzła transportowego. Projekty zakładają prace nad koncepcją budowy centrum logistyczno-dystrybucyjnego produktów partnerów listu intencyjnego wraz z terminalem przeładunkowym opartym o transport wodny.

Strony zadeklarowały zapotrzebowanie na wybudowaną w ramach przedsięwzięcia infrastrukturę oraz usługi terminala. Przewiduje się, że uruchomienie nowego terminala rozszerzy zakres towarów, których logistyka oparta jest o ładunki intermodalne. To z kolei przyczyni się do optymalizacji kosztów w zakresie transportu.

Warto podkreślić, iż transport rzeczny jest rzeczywistą alternatywą dla transportu kolejowego i drogowego. Tworzony projekt transportowy wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo logistyczne oraz wzmocni zaangażowanie spółek na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

W ramach współpracy spółki powołają zespoły merytoryczne oraz będą dążyć do uzyskania przez Odrzańską Drogę Wodną statusu międzynarodowej drogi wodnej na całym przebiegu, a także wpisania Miasta Głogów jako węzła sieci TEN-T.