Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym, pisemnym na sprzedaż aktywa pn. „Nieruchomość Żeglarska 8A w Legnicy’’

KGHM Metraco Ogłoszenie II przetarg na sprzedaż aktywa pn. Nieruchomość Żeglarska 8A w Legnicy

Załącznik 1 Opis techniczny II przetarg na sprzedaż aktywa pn. Nieruchomość Żeglarska 8A w Legnicy

Załącznik 2 Warunki udziału w II przetargu na sprzedaż aktywa pn. Nieruchomość Żeglarska 8A w Legnicy

Załącznik 3 Formularz ofertowy II przetarg na sprzedaż aktywa pn. Nieruchomość Żeglarska 8A w Legnicy