Podpisano list intencyjny dotyczący współpracy w realizacji programu „Odrzański Wodorowy Szlak Transportowy”. Jego sygnatariuszami są KGHM Polska Miedź S.A., KGHM Metraco S.A. oraz GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN S.A.

Wspomniana współpraca dotyczyć ma m.in. wymiany informacji i doświadczenia, a także działań związanych z przygotowaniem koncepcji realizacji projektów dotyczących budowy multimodalnego węzła transportowego. Projekty zakładają prace nad koncepcją budowy centrum logistyczno-dystrybucyjnego produktów partnerów listu intencyjnego wraz z terminalem przeładunkowym opartym o transport wodny.

Strony zadeklarowały zapotrzebowanie na wybudowaną w ramach przedsięwzięcia infrastrukturę oraz usługi terminala. Przewiduje się, że uruchomienie nowego terminala rozszerzy zakres towarów, których logistyka oparta jest o ładunki intermodalne. To z kolei przyczyni się do optymalizacji kosztów w zakresie transportu.

Warto podkreślić, iż transport rzeczny jest rzeczywistą alternatywą dla transportu kolejowego i drogowego. Tworzony projekt transportowy wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo logistyczne oraz wzmocni zaangażowanie spółek na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

W ramach współpracy spółki powołają zespoły merytoryczne oraz będą dążyć do uzyskania przez Odrzańską Drogę Wodną statusu międzynarodowej drogi wodnej na całym przebiegu, a także wpisania Miasta Głogów jako węzła sieci TEN-T.

Rozpoczęła się III faza projektu „FLOT-BUD” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

KGHM Metraco S.A. realizuje projekt pt.: „Kompleksowa technologia zagospodarowania części węglanowej odpadów flotacyjnych z bieżącej produkcji KGHM i wytwarzania innowacyjnych materiałów dla budownictwa” akronim: „FLOT-BUD”.

Celem projektu jest opracowanie kompleksowej technologii do przetwarzania i efektywnego ekonomicznie zagospodarowania drobnoziarnistych materiałów węglanowych ze strumienia odpadów flotacyjnych, pochodzących z bieżącej produkcji Oddziału Zakłady Wzbogacania Rud KGHM Polska Miedź S.A.

Cele strategiczne na lata 2023-2027

Nowa strategia KGHM Metraco gotowa! Pomimo niespokojnych czasów, turbulencji o zasięgu ogólnoświatowym, My nie zwalniamy tempa! Zarząd, we współpracy z Pracownikami Spółki, opracował ambitny budżet i wytyczył nowe cele strategiczne na lata 2023-2027. Będzie jeszcze więcej recyklingu, jeszcze więcej gospodarki cyrkularnej, więcej handlu i produkcji… więcej korzyści dla KGHM Polska Miedź S.A.

Poniżej prezentujemy wybrane mierniki efektywności, które będą stymulować dalszy rozwój KGHM Metraco S.A.